Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι παρόντες όροι συναλλαγής καλύπτουν κάθε συναλλαγή (πώληση προϊόντων και αποστολή τους) μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας με την επωνυμία “COMFORT LINGERIE EE" και τον διακριτικό τίτλο “COMFORT” [εφεξής η «Εταιρεία»], μέσω του διαδικτυακού τόπου (site) www.comfort.com.gr [εφεξής » comfort.com.gr«]. Η αποδοχή των επέχει θέση υπογραφής γραπτής συμφωνίας.
Το 
www.comfort.com.gr θεωρεί ότι τα πρόσωπα που συναλλάσσονται με το site είναι ικανά προς δικαιοπραξία και η υποβολή παραγγελίας είναι έγκυρη δήλωση βούλησης. Κάθε αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων όρων.
Για την ολοκλήρωση παραγγελίας, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας του δικτυακού τόπο 
comfort.com.gr. H παραγγελία σας θεωρείται έγκυρη όταν παραλάβετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίησή της σχετική ειδοποίηση από το comfort.com.gr, ότι παρελήφθη η παραγγελία σας. Στο σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρεία περί αυτού.
Σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας σας μπορείτε να την ακυρώσετε, ειδοποιώντας την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
[email protected] ή στο τηλέφωνο 2312317272


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Οι συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα του comfort.com.gr δεν είναι συναλλαγές που να απαιτείται πιστοποιητικό για την κρυπτογράφηση επικοινωνιών (SSL). Δεν υπάρχουν online συναλλαγές με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.


 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Η Εταιρεία δεν εγγυάται για προϊόντα που δεν κατασκευάζει η ίδια, και γενικότερα προϊόντα των οποίων είναι μόνο ο μεταπωλητής. Για τα προϊόντα αυτά παραλαμβάνετε εγγυήσεις απευθείας από τους προμηθευτές/κατασκευαστές τους, ενώ η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητά τους. Η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση καταλληλότητας για τα προϊόντα που προσφέρει για ορισμένο σκοπό. Η ευθύνη για το προϊόν που επιλέγετε για ορισμένο σκοπό είναι εξολοκλήρου δική σας.


ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης θεωρείται η Θεσσαλονίκη , όπου και η έδρα της Εταιρείας.


ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο καταναλωτής (χρήστης) λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας. Τα προϊόντα παραδίδονται στην υπηρεσία Speedex courier  εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Τυχόν διορθώσεις στην παραγγελία μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός τριών (3) ωρών από την υποβολή αυτής.

Εάν τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο χρήστης δεν παραδοθούν από υπαιτιότητα της Εταιρείας εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας, ο χρήστης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.


ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι εκείνη με την οποία πραγματοποίησε την παραγγελία ο αγοραστής. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στην ιστοσελίδα 
comfort.com.gr. Μεταγενέστερη ανατιμολόγηση δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς παραγγελίες. Σε περίπτωση έγκυρης διόρθωσης της παραγγελίας από πλευράς του χρήστη δεσμευτική τιμή είναι εκείνη που ισχύει κατά το χρόνο διόρθωσης και όχι της αρχικής υποβολής της παραγγελίας.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Για τα δικαιώματα καταγγελίας και υπαναχώρησης από την σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας περί καταναλωτή. Σε περίπτωση καταγγελίας ή/και υπαναχώρησης από την πώληση θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως στο 
[email protected] ή στο τηλέφωνο 2312317272.


ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή των συνεργατών της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράτασης του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέτοιες περιπτώσεις είναι: απεργίες, πλημμύρες, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες ή κάθε κατάσταση η οποία δεν εξαρτάται από την Εταιρεία, όπως προβλήματα και καθυστερήσεις των ίδιων των προμηθευτών στις παραδόσεις των προϊόντων τους.


ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Ειδικώς για διαφορές καθύλη υπαγόμενες (λόγω ποσού) στην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου, αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης